ADANA 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği

112 İl ambulans servisi başhekimliği olarak; Ambulanslarımızda müdahale edilen ve başka sağlık kurumlarına taşınması sağlanan hastalara acil müdahale konusunda eğitimli personeli ile modern tıbbi cihazlar kullanılarak en kısa sürede, hijyenik ambulans ve medikal aletler ortamında, yasalara mevzuatlara ve uluslar arası standartlara uygun sabırlı anlayışlı, ve saygı gören hizmetler sunmaktır. Bunun için;

  • Hasta haklarını ve mahremiyetini koruyarak hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetlerini arttırmak
  • Hizmet veren personelimizin memnuniyetini, motivasyonunu ve konuya olan duyarlılığını arttırıcı çalıma ortamları sağlamak
  • Kalite bilincini oluşturucu eğitimler düzenleyerek katılımcı ve geliştirici ekip ruhunu oluşturmak
  • Çağdaş tıbbın ve teknolojinin takibinde kalarak güvenilirliği artıran acil sağlık hizmetleri sunmak.

Vizyonumuz

112 Acil sağlık hizmetlerinde sürekli gelişen ve yenilenen tıbbı takiben uluslar arası kalite standartlarına uygun hizmet alan ve hizmet veren, memnuniyet çerçevesinde hizmet sunan modern bir sağlık kurumu olmaktır.

Misyonumuz

Hasta memnuniyetini gözeterek modern tıbbın gerektirdiği en üst düzeyde kaliteli 112 Acil sağlık hizmetleri sunabilmektir.